5 วิธีสร้างเงินก้อนให้งอกเงย

“ใครอยากเป็นเศรษฐี? ...ฉัน​น่ะสิ ​ฉันน่ะ​สิ”

ใครที่กำลังเก็บเงินไว้เฉย ๆ อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้สูญเปล่า เพราะมูลค่าของเงินจะลดลงทุกปีจากเงินเฟ้อ และที่สำคัญคุณสามารถให้เงินทำงานได้ พร้อมแล้ว...มาดู 5 วิธีสร้างเงินก้อนให้เติบโตงอกเงยกันเลย!

1. ออมทอง เป็นทางเลือกการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ ช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เพราะทองมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย สามารถทยอยซื้อสะสมไว้ได้ และหากสะสมเงินครบตามราคาทองที่ซื้อได้ ก็สามารถแลกรับทองจริงออกมาถือไว้ได้อีกด้วย หรือจะเลือกสะสมเงินต่อเพื่อแลกรับทองที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสามารถขายเพื่อนำเงินสดออกมาก่อนก็ได้เช่นกัน

2. ซื้อสลากออมทรัพย์ มีระยะเวลาลงทุนประมาณ 1 ปีขึ้นไป เป็นการออมที่ผู้ออมมีโอกาสถูกรางวัลในแต่ละรอบการจับรางวัล หรือตามเงื่อนไขที่สลากแต่ละรุ่นกำหนด ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับคือ ดอกเบี้ยจากการออม รวมถึงโอกาสที่สลากจะถูกรางวัล การออมในลักษณะนี้เหมาะกับคนชอบลุ้นแต่ไม่อยากเสียเงินต้นเหมือนการซื้อลอตเตอรี่

3. ทำประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์ เป็นประกันชีวิตที่ได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีจากเงินต้นหรือทุนประกันชีวิตตั้ง โดยจะได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก เหมาะสำหรับคนที่ต้องการให้เงินงอกเงยอย่างเป็นระบบ ขอแนะนำ AIA Excellent (Non Par) ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์ ที่เสริมความอุ่นใจยิ่งขึ้นด้วยความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเป็นระยะ

  • รับเงินคืนรายงวด 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทุก 4 ปี*
  • จ่ายเบี้ยประกันภัย 20 ปี รับความคุ้มครอง 20 ปี
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท**

4. ทำประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) สำหรับคนที่ต้องการให้เงินทำงานอย่างคุ้มค่า ได้ลงทุนพร้อมได้รับความคุ้มครองชีวิต ซึ่งเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลงทุนให้มีเงินงอกเงยในกองทุนรวมที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแล เช่น AIA Issara Plus (Unit Linked) และ AIA Smart Wealth (Unit Linked)

AIA Issara Plus (Unit Linked) ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ให้อิสระ ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิต เหมาะสำหรับคนต้องการเน้นความคุ้มครองชีวิตและสามารถเลือกการลงทุนได้

  • มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ที่มากกว่าประกันชีวิตทั่ว ๆ ไป
  • เพิ่ม/ลดความคุ้มครอง เพิ่ม/ถอนเงินออม หรือพักจ่ายเบี้ยได้
  • ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงกว่า เมื่อจ่ายเบี้ยเท่ากับประกันชีวิตแบบทั่วไป
  • รับโบนัสพิเศษยามเกษียณ 0.45% ต่อปี***
AIA Smart Wealth (Unit Linked) ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบจ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว ได้ความคุ้มครองตลอดชีพ และเน้นการเติบโตของเงินลงทุน เหมาะกับคนที่มีเงินก้อนแล้วอยากลงทุน
  • ไม่ต้องมีภาระผูกพันในการชำระเบี้ยต่อเนื่องในอนาคต
  • ได้รับผลประโยชน์อย่างน้อย 150% ของเบี้ยประกัน ไม่ว่าการลงทุนจะเป็นบวกหรือเป็นลบ
  • ปรับสัดส่วนกองทุนได้อัตโนมัติ

5. ลงทุนในกองทุนรวม หรือหุ้นไทย เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้นไทยอย่างสม่ำเสมอ โดยควรลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (Dollar-Cost Averaging - DCA) ซึ่งเป็นการลงทุนแบบทยอยลงทุนเป็นงวด ๆ ด้วยจำนวนเงินเท่า ๆ กัน ในกองทุนรวมหรือหุ้นตัวเดียวกันทุก ๆ เดือนหรือสัปดาห์ ซึ่งจะทำให้สามารถซื้อกองทุนรวมหรือหุ้นที่มีทิศทางดีแต่ราคาสูงได้ โดยเงินที่งอกเงยจากการลงทุนนั้น มาจากส่วนต่างของราคากองทุนรวมหรือหุ้นที่เพิ่มมากขึ้น และเงินปันผลนั่นเอง โดยต้องศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มเติม และคอยเช็กข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีความเสี่ยงสูงกว่าทุกวิธีการออมที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

สำหรับคนเริ่มออม อยากฝึกวินัย อาจเริ่มจากการออมด้วยเงินฝากประจำก่อนก็ได้ ปัจจุบันเงินฝากขั้นต่ำเริ่มตั้งแต่ 500 หรือ 1,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.65% ต่อปี ซึ่งต้องฝากเงินอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากัน ในระยะเวลา 24 เดือน หรือ 36 เดือน จะได้ครบทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย แต่อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับดอกเบี้ย

อยากสร้างเงินให้งอกเงยในรูปแบบใหม่ ๆ คลิกด้านล่างเพื่อติดต่อตัวแทน AIA เลย

 

*เริ่มสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4, 8, 12 และ 16 และรับเงินคืนครบสัญญาสูงถึง 300% รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญาทั้งสิ้น 340% ในกรณีคงเงินคืนสะสมไว้กับบริษัทผู้เอาประกันภัยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่บริษัทประกาศกำหนด และได้รับความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเป็นระยะ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 – 15 เท่ากับ 200% และเพิ่มขึ้นเป็น 300% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 – 20

**เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

***รับโบนัสพิเศษยามเกษียณ 0.45% ต่อปีของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยฯ RPP ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

คำเตือน:

• การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ (aia.co.th)

• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรุงเทพธุรกิจ

แบบฟอร์มการติดต่อ ถูกใจ 0

วิธีการติดต่อ
สนใจบทความนี้? ติดต่อกลับเพื่อรับคำปรึกษาและใบเสนอราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อเต็มของคุณ
กรุณากรอกข้อมูลชื่อให้ถูกต้อง
โปรดระบุชื่อหรือนามสกุลเป็นตัวอักษรเท่านั้น
กรุณากรอกข้อมูลนามสกุลให้ถูกต้อง
โปรดระบุชื่อหรือนามสกุลเป็นตัวอักษรเท่านั้น
ชื่อเต็มของคุณ
กรุณากรอกข้อมูลนามสกุลให้ถูกต้อง
โปรดระบุชื่อหรือนามสกุลเป็นตัวอักษรเท่านั้น
กรุณากรอกข้อมูลชื่อให้ถูกต้อง
โปรดระบุชื่อหรือนามสกุลเป็นตัวอักษรเท่านั้น
Are you existing AIA customer?
ใข่
ไม่ใช่
กรุณาเลือก
You will be assigned to your last servicing financial planner
Date of birth
Gender (optional)
ชาย
หญิง
Not specified

ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ
กรุณากรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ครบ 10 หลัก
อีเมล
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
รหัสประเทศ
กรูณากรอกข้อมุลรหัสประเทศให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
จังหวัด
Address
Preferred contact time

Preferences
Product preference (optional)

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เอไอเอ จำกัด และกลุ่มบริษัทเอไอเอ (เอไอเอ) สามารถเก็บใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หรือแจ้งสิทธิประโยชน์ แจ้งข้อมูลข่าวสารของเอไอเอ ติดต่อและนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต การเป็นที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและการเงิน (FA) หรือ AIA Life Advisor และใช้เพื่อประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ความสนใจของข้าพเจ้าที่มีต่อการนำเสนอข้อมูลทางการตลาดเพื่อให้เอไอเอปรับปรุง และพัฒนาการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลทางการตลาด รวมถึงยินยอมให้เอไอเอส่งหรือโอนข้อมูลแก่พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้า ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกันข้างต้น
ฉันยืนยันว่าฉันได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ สามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของเอไอเอตามลิ้งค์ดังต่อไปนี้ www.aia.co.th/privacy และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ร้องขอใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPO) ผ่านเอไอเอคอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581 หรืออีเมลมาที่ th.privacy@aia.com หรือติดต่อตามที่อยู่ที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด 181 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ส่ง