มะเร็ง รู้เร็ว รักษาได้

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ 139,206 คนต่อปี หมายความว่ามีคนเป็นโรคมะเร็งเฉลี่ย 381 คนต่อวัน รวมถึงในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 84,073 คนต่อปีเลยทีเดียว แต่จริง ๆ แล้วโรคมะเร็ง หากหมั่นตรวจเช็กความผิดปกติ รู้เร็ว ก็สามารถรักษาหายได้ สิ่งที่สำคัญ คือ ต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ลดความเสี่ยง หมั่นสังเกตสัญญาณเตือนของโรค และเตรียมพร้อมเรื่องค่ารักษาหากสุดท้ายต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง

"โรคมะเร็ง" ที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย ได้แก่

 • โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
 • โรคมะเร็งเต้านม
 • โรคมะเร็งปอด
 • โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • โรคมะเร็งปากมดลูก

สังเกตสัญญาณเตือนโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี เบื้องต้นควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเรื้อรังของร่างกายจากสัญญาณเตือน ดังต่อไปนี้

 • ระบบขับถ่ายเปลี่ยนแปลง
 • เป็นแผลเรื้อรัง
 • ร่างกายมีก้อนตุ่ม
 • กลืนกินอาหารลำบาก
 • ทวารทั้งหลายมีเลือดไหล
 • ไฝหูดเปลี่ยนไป
 • ไอและเสียงแหบเรื้อรัง

สัญญาณเตือนเหล่านี้จะช่วยให้รู้ตัว และสามารถพบแพทย์ได้เร็วส่งผลให้การรักษาได้ผลดี นอกจากนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าโรคมะเร็งบางชนิดสามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เช่น โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปากมดลูก และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ซึ่งการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะแรกหรือระยะก่อนเป็นโรคมะเร็งจะทำให้การรักษาได้ผลดีและมีโอกาสหายจากโรคสูง

เป็นที่รู้กันว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งสูงประมาณ 300,000 ถึง 8,000,000 บาท เลยทีเดียว* (ค่าใช้จ่ายจริงอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาและจำนวนคืนที่ต้องนอนโรงพยาบาล)
ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ป่วยอาจต้องมีการพักพื้นต่อที่บ้าน และการขาดรายได้จากการหยุดงานเป็นเวลานานอีกด้วย แต่ถ้าเตรียมพร้อมเรื่องความคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรงไว้ ย่อมมีเงินและมีโอกาสพร้อมสำหรับการรักษาอย่างทันท่วงที

หากใครที่กำลังมองหาประกันโรคร้ายแรงติดตัวไว้ เพื่อเตรียมพร้อมด้านการเงินและเพิ่มความอุ่นใจเรื่องสุขภาพในระยะยาว ขอแนะนำ AIA CI SuperCare 20/99 (Non Par) ประกันโรคร้ายแรงที่คุ้มครองทั้งชีวิตและโรคร้ายแรง ที่ให้คุ้มครองตลอดชีพ โดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยทิ้ง พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ ฟรี! ค่าเบี้ยประกันปีสุดท้าย หากสมัครก่อน 31 มี.ค. 66

 • คุ้มครองสูงสุดถึง 62 โรคร้ายแรง/การรักษา 1
 • หากไม่เคลมสามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้ 100% 2 เมื่อครบกำหนดสัญญา
 • ค่าเบี้ยคงที่ ไม่เพิ่มตามอายุ
 • คุ้มครองตลอดชีพ หรือ ถึงอายุ 99 ปี

รีบสมัครเลยตั้งแต่วันนี้ เพราะหากป่วยเป็นโรคร้ายแรงแล้ว จะไม่สามารถทำประกันได้ อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกติดต่อกลับด้านล่างเพื่อติดต่อตัวแทน AIA เลย

1คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค/การรักษา และคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา

2ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หัก ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการแพทย์ สสส. และ กรมอนามัย

*อ้างอิงข้อมูลจาก ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลปี 2564 ฝ่ายสินไหมประกันสุขภาพ เอไอเอ ประเทศไทย

แบบฟอร์มการติดต่อ ถูกใจ 0

วิธีการติดต่อ
สนใจบทความนี้? ติดต่อกลับเพื่อรับคำปรึกษาและใบเสนอราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อเต็มของคุณ
กรุณากรอกข้อมูลชื่อให้ถูกต้อง
โปรดระบุชื่อหรือนามสกุลเป็นตัวอักษรเท่านั้น
กรุณากรอกข้อมูลนามสกุลให้ถูกต้อง
โปรดระบุชื่อหรือนามสกุลเป็นตัวอักษรเท่านั้น
ชื่อเต็มของคุณ
กรุณากรอกข้อมูลนามสกุลให้ถูกต้อง
โปรดระบุชื่อหรือนามสกุลเป็นตัวอักษรเท่านั้น
กรุณากรอกข้อมูลชื่อให้ถูกต้อง
โปรดระบุชื่อหรือนามสกุลเป็นตัวอักษรเท่านั้น
Are you existing AIA customer?
ใข่
ไม่ใช่
กรุณาเลือก
You will be assigned to your last servicing financial planner
Date of birth
Gender (optional)
ชาย
หญิง
Not specified

ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ
กรุณากรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ครบ 10 หลัก
อีเมล
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
รหัสประเทศ
กรูณากรอกข้อมุลรหัสประเทศให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
จังหวัด
Address
Preferred contact time

Preferences
Product preference (optional)

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เอไอเอ จำกัด และกลุ่มบริษัทเอไอเอ (เอไอเอ) สามารถเก็บใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หรือแจ้งสิทธิประโยชน์ แจ้งข้อมูลข่าวสารของเอไอเอ ติดต่อและนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต การเป็นที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและการเงิน (FA) หรือ AIA Life Advisor และใช้เพื่อประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ความสนใจของข้าพเจ้าที่มีต่อการนำเสนอข้อมูลทางการตลาดเพื่อให้เอไอเอปรับปรุง และพัฒนาการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลทางการตลาด รวมถึงยินยอมให้เอไอเอส่งหรือโอนข้อมูลแก่พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้า ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกันข้างต้น
ฉันยืนยันว่าฉันได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ สามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของเอไอเอตามลิ้งค์ดังต่อไปนี้ www.aia.co.th/privacy และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ร้องขอใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPO) ผ่านเอไอเอคอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581 หรืออีเมลมาที่ th.privacy@aia.com หรือติดต่อตามที่อยู่ที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด 181 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ส่ง