บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลมี 3 ระดับ

 

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลมี 3 ระดับ ซึ่งลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษในระดับต่าง ๆ สามารถติดต่อขอใช้บริการนี้ได้โดยไม่เสียค่าบริการ

 

เอไอเอเข้าใจดีว่าเวลาที่ต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วยและโรคร้ายแรงมักจะมีความไม่มั่นใจว่าแนวทางการรักษาใดเป็นวิธีที่เหมาะสมและมีความรู้สึกเครียดและกังวลตลอดระยะเวลาที่รับการรักษา

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าได้รับการวินิฉัยโรคที่ถูกต้องและมีโอกาสเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม ลูกค้าสามารถขอคำแนะนำจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากทั่วโลก อีกทั้งได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการรักษา

บริการนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและทราบถึงวิธีจัดการกับอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ช่วยดูแลคุณในทุกขั้นตอนทางการแพทย์ ตั้งแต่การวินิจฉัย การตรวจรักษา ไปจนถึงการพักฟื้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลมี 3 ระดับ ซึ่งลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษในระดับต่าง ๆ สามารถติดต่อขอใช้บริการนี้ได้โดยไม่เสียค่าบริการ

1. โรคมะเร็งและเคสต้องสงสัยมะเร็ง

 • ลูกค้าเอไอเอที่มีความคุ้มครองโรคร้ายแรงโดยจำนวนเงินประกันภัยรวมต่อรายชีวิต ≥ 3 ล้านบาท
  ได้แก่ แบบประกันภัยหลัก AIA CI SUPERCARE, สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง AIA CI PLUS / AIA CI PLUS GOLD/ AIA CI CARE / ECIR / LADY CARE / LADY CARE PLUS / AIA HEALTH LIFETIME / AIA HEALTH CANCER และบันทึกสลักหลัง AIA CI TOP UP
 • สมาชิกประกันภัยกลุ่มและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามเงื่อนไข LIG*)
  ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข
  - แบบประกันประกันภัยหลัก : AIA CI Super care และ AIA CI Super care Prestige แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี และ 20 ปี ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาทขึ้นไป
  - สัญญาเพิ่มเติม : AIA CI PLUS / AIA CI CARE ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาทขึ้นไป
  - สัญญาเพิ่มเติม : AIA Health Happy แผน 5 ล้านบาท
  *LIG (Life in Group) คือ การขายประกันชีวิตรายสามัญ (รายบุคคล) จากฐานลูกค้าประกันกลุ่ม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยตัวแทนภายในหน่วยเดียวกันกับตัวแทนที่ปิดเคสประกันกลุ่ม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ลูกค้าโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข (กบข.) ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2..สามกลุ่มโรค ได้แก่ โรคมะเร็ง และเคสต้องสงสัยมะเร็ง I โรคหัวใจและหลอดเลือด I โรคกระดูกและข้อ

 • สมาชิกโครงการ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ และสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ สถานะโกลด์และแพลทตินัม (สำหรับกรมธรรม์ที่มีผลบังคับในปัจจุบัน)
 • สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (รายเดี่ยว) สถานะโกลด์ หรือแพลทตินัม (ต่อรอบปีกรมธรรม์)
 • สมาชิกประกันภัยกลุ่มและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามเงื่อนไข LIG*)ที่ซื้อแบบประกันยูนิต ลิงค์ ที่แนบสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (UDR) อย่างน้อย 1 ฉบับ โดยมีเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองรวม
  (เบี้ยประกันภัยรวม RPP ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป)
  *LIG (Life in Group) คือ การขายประกันชีวิตรายสามัญ (รายบุคคล) จากฐานลูกค้าประกันกลุ่ม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยตัวแทนภายในหน่วยเดียวกันกับตัวแทนที่ปิดเคสประกันกลุ่ม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ แผน 5 ล้านบาท คู่กับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงทุนประกันภัยรวมตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ภายใต้กรมธรรม์เดียวกันที่นำส่งและอนุมัติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 (ใช้สิทธิเปิดบริการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

3. 21 กลุ่มโรค เช่น โรคมะเร็ง และเคสต้องสงสัยมะเร็ง I โรคหัวใจและหลอดเลือด I โรคกระดูกและข้อ และ โรคอื่น ๆ เช่น โรคไต โรคตับ โรคติดเชื้อ โรคทางระบบประสาท เป็นต้น

 • เอไอเอ อินฟินิท แคร์ และ เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่)
 • เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ แผน 15 ล้านบาทขึ้นไป
 • เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ แบบชำระค่าเบี้ยประกันภายโดยการขายคืนหน่วยลงทุนแผน 1 ล้านบาทขึ้นไป
 • สมาชิกประกันสุขภาพกลุ่ม สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลท์ พลัส แผน 10 ล้านบาท 

ติดต่อ Medix โทร:  02 026 8717 

หมายเหตุ

สิทธิในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทเอไอเอ และ Medix กำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้ ส่วนการให้บริการจะเป็นไปตามที่ Medix กำหนด ซึ่ง Medix เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดย Medix

แบบฟอร์มการติดต่อ ถูกใจ 0

วิธีการติดต่อ
สนใจบทความนี้? ติดต่อกลับเพื่อรับคำปรึกษาและใบเสนอราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อเต็มของคุณ
กรุณากรอกข้อมูลชื่อให้ถูกต้อง
โปรดระบุชื่อหรือนามสกุลเป็นตัวอักษรเท่านั้น
กรุณากรอกข้อมูลนามสกุลให้ถูกต้อง
โปรดระบุชื่อหรือนามสกุลเป็นตัวอักษรเท่านั้น
ชื่อเต็มของคุณ
กรุณากรอกข้อมูลนามสกุลให้ถูกต้อง
โปรดระบุชื่อหรือนามสกุลเป็นตัวอักษรเท่านั้น
กรุณากรอกข้อมูลชื่อให้ถูกต้อง
โปรดระบุชื่อหรือนามสกุลเป็นตัวอักษรเท่านั้น
Are you existing AIA customer?
ใข่
ไม่ใช่
กรุณาเลือก
You will be assigned to your last servicing financial planner
Date of birth
Gender (optional)
ชาย
หญิง
Not specified

ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ
กรุณากรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ครบ 10 หลัก
อีเมล
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
รหัสประเทศ
กรูณากรอกข้อมุลรหัสประเทศให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
จังหวัด
Address
Preferred contact time

Preferences
Product preference (optional)

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เอไอเอ จำกัด และกลุ่มบริษัทเอไอเอ (เอไอเอ) สามารถเก็บใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หรือแจ้งสิทธิประโยชน์ แจ้งข้อมูลข่าวสารของเอไอเอ ติดต่อและนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต การเป็นที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและการเงิน (FA) หรือ AIA Life Advisor และใช้เพื่อประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ความสนใจของข้าพเจ้าที่มีต่อการนำเสนอข้อมูลทางการตลาดเพื่อให้เอไอเอปรับปรุง และพัฒนาการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลทางการตลาด รวมถึงยินยอมให้เอไอเอส่งหรือโอนข้อมูลแก่พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้า ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกันข้างต้น
ฉันยืนยันว่าฉันได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ สามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของเอไอเอตามลิ้งค์ดังต่อไปนี้ www.aia.co.th/privacy และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ร้องขอใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPO) ผ่านเอไอเอคอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581 หรืออีเมลมาที่ th.privacy@aia.com หรือติดต่อตามที่อยู่ที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด 181 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ส่ง